Ga eens naar plakhetzelf.nl

Er is een website die ik je echt van harte kan aanbevelen en wel die van plakhetzelf.nl. Mijn vriendin en ik hebben een reis van een half jaar gemaakt en we wilden echt iets bijzonders doen met de foto’s die we van die reis hebben. Om er elke dag nog aan te denken hebben we onze woonkamer op wel heel bijzondere wijze ingericht. Ik ging naar plakhetzelf.nl om raamfolie te bestellen van de bijzonderste foto die we op onze reis maakten, want ik had dit project op me genomen om te gaan doen en ik wilde het ook écht bijzonder maken. We gebruikten het raamfolie uiteindelijk niet om op onze ramen te plakken maar op de lichtbakken die ik eigenhandig had gemaakt. Ik wilde sowieso iets om handen hebben want na de reis kan ik nu al een maand geen baan meer vinden hier, ik heb mijn vorige moeten opzeggen bij ons vertrek van ruim tien maanden. Mijn vriendin kreeg de belofte weer aan de slag te kunnen maar ikzelf heb nog steeds nergens terecht gekund. Ik ben dus lekker gaan knutselen en heb de raamstickers op de lichtbakken gezet, die ik in de huiskamer op heb gehangen. Onze foto’s lijken nu op wel heel bijzondere manier te leven.

raamfolie_transparante (1) raamfolie_full_colour muurstickers_prints_vinyl (1)

Bijzondere raamfolie

Mocht je naar raamfolie op zoek zijn, kijk dan zeker eens op de website waarnaar ik hier in dit verhaal een verwijzing heb geplaatst. Ik hoop meer mensen op de hoogte te krijgen namelijk, van de mogelijkheden die je voor je woon- of slaapkamer kunt hebben met raamfolie. Mijn vriend en ik hebben het raamfolie zelf gebruikt voor de aankleding van onze slaapkamer bijvoorbeeld. We zijn op reis geweest naar Afrika en hebben daar de meest prachtige foto’s gemaakt. We wilden hier, eenmaal thuis, echt iets bijzonders mee doen en kwamen natuurlijk met het idee deze op te hangen in ons huis. Uiteindelijk hebben we dat idee verder laten evolueren naar het ambitieuze plan complete lichtbakken te hangen in de woonkamer, teneinde er het raamfolie op te plakken. Zo besteed je op een nog bijzonderder wijze aandacht aan je speciale foto’s – een tip voor iedereen die mooie foto’s op rol heeft staan en daar echt iets onderscheidends mee wil doen. We hebben nu niet alleen de foto’s goed besteed en tot hun recht laten komen, maar we hebben ook onze slaapkamer er in een klap heel bijzonder mee gemaakt en echt heel erg sfeervol.