Bredenoord energie transitie

Energie transitie is de de overgang van traditionele, fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Fossiele brandstoffen zijn onder andere olie, kolen en gas. De voorraden hiervan zijn enorm, maar zijn niet oneindig. De grondstoffen zelf kunnen opraken, maar het heeft ook te maken met de moeite die het kost om ze te winnen. Daarnaast hebben fossiele brandstoffen het nadeel dat er bij verbranding CO2 vrijkomt. Verder kan de winning van fossiele brandstoffen risico’s geven voor de omgeving, denk maar aan de aardbevingen. Dit zijn enkele redenen waarom men overstapt naar duurzame energie. Duurzame energie is energie die je kunt verkrijgen van de natuur, bijvoorbeeld zonne-energie. Het doel van de energie transitie is om een energiebron te gaan gebruiken waarbij er minder CO2 wordt uitgestoten. Het is dus milievriendelijk en kan ook niet opraken. Daarom zijn groene energiebronnen een handige uitkomst. Denk maar aan energie opwekken door middel van de zon. Wil je meer weten over de energie transitie, neem dan een kijkje op https://www.bredenoord.com/nl/kennis/.  

Welke duurzame energiebronnen zijn er?

De transitie naar duurzame energie biedt voldoende kansen voor het inzetten van nieuwe bronnen en technieken. Op dit moment zijn wij al bekend met de windmolens en zonnepanelen. Een nieuwe energiebron is waterstof, die gebruikt kan worden als schone energiebron voor vervoersmiddelen. Ook wordt er hard gewerkt aan biobrandstoffen. Eerste generatie biobrandstoffen werden vaak gemaakt van gewassen. Nu wordt er steeds meergebruik gemaakt van afvalmaterialen zoals frituurvet of flaregas. HVO-diesel is bijvoorbeeld een tweede generatie biobrandstof. De komende jaren zullen er steeds meer mogelijkheden plaatsvinden om duurzame energie op te wekken.