Methodologieën die helpen bij het beheer van logistieke projecten

De dagelijkse routine van een logistiek begeleider is erg druk en er moeten veel strategische beslissingen worden genomen. Dus, als u zich wilt onderscheiden in het segment, moet u zich bewust zijn van technische en bestuurlijke trends die uw resultaten kunnen benutten.

Het concept en het belang van een logistieke managementmethode

Organisatie is een fundamentele vereiste voor de kwaliteit van de resultaten van een logistieke professional – wiens werkzaamheden afhankelijk zijn van een reeks variabelen, zoals deadlines en documenten.

Om de transport & logistiek processen te optimaliseren, evenals andere sectoren die met projectopvolging werken, werden er dus managementmethodologieën ontwikkeld. In principe zijn het instrumenten die stappen en operatoren ordenen en taken op een intelligentere manier delegeren. Denk aan totaallogistiek.

Agile

Ook wel bekend als Agile Project Management, dit is een van de bekendste methodieken. De agile aanpak is er juist op gericht om de snelheid van processen te verhogen, waarbij de stadia van grote opdrachten in kleinere cycli worden gefragmenteerd. Het idee is om te versterken dat er steeds kleine vooruitgang wordt geboekt, waardoor het gevoel van motivatie toeneemt en het projectmanagement wordt versneld.

Normaal gesproken wordt deze techniek toegepast in softwareontwikkelaars, die alle fasen van de projectontwikkeling segmenteren om deze vervolgens te delegeren aan de verantwoordelijken. Op het gebied van transport & logistiek kan hetzelfde worden gedaan door de supervisor die de realiteit van zijn activiteiten aanpast aan de oplossingen van de tool, door specifieke panelen toe te wijzen voor de voorraadcontrole, het magazijnbeheer, de aankoop van voorraden, het opstellen van rapporten en dergelijke. Denk aan totaallogistiek

SCRUM

Net als de Agile-methode geeft SCRUM ook prioriteit aan wendbaarheid en taaksegmentatie. Het is echter een methode die compatibel is met meer volatiele operaties, die op elk moment kunnen veranderen. Het wordt veel gebruikt in het dagelijkse transport & logistiek, die te maken hebben met een aantal onvoorziene gebeurtenissen, zoals de noodzaak van een input die niet op voorraad is of het correctief onderhoud van voertuigen.

Naast de opsplitsing van de operaties in kleine stappen, wordt elke cyclus afgesloten met een herzieningsfase, waarin de toezichthouder de fouten en hits die in dit proces zijn gemaakt, moet evalueren. Met dit in het achterhoofd slaagt het management er voortdurend in de processen van het bedrijf te verbeteren, waardoor de beslissingen correcter en efficiënter worden.

In de logistiek kan deze filosofie worden toegepast op het gebruik van gespecialiseerde platforms die het zelfs mogelijk maken om alle gemaakte voorraden te volgen, op basis van locatie en tijd.